Etusivu

Sporttipankki – tukimateriaali liikunta-alan ammattilaisille


Olemme tuottaneet Sporttipankkiin yli 300 liikunnan iloa tuottavaa peliä, leikkiä ja harjoitetta. Tukimateriaalimme pelit, leikit ja harjoitteet on suunniteltu kehittämään perusmotorisia taitoja sekä tuomaan lapsille ja nuorille pätevyyden kokemuksia, jotta kiinnostus liikunnan harrastamista kohtaan lisääntyisi.

Lisäksi monet materiaalimme harjoitteista on suunniteltu lisäämään yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Olemme lisänneet Sporttipankkiin konkreettisia pelejä ja leikkejä, joiden avulla näitä osa-alueita voi harjoitella (katso esim. Ryhmäyttäminen). Sporttipankin päämääränä on tukea kokonaisvaltaista ja monipuolista liikuntakasvatusta, joka voisi edistää lasten ja nuorten kiinnittymistä liikuntaharrastuksiin. Nyt ja tulevaisuudessa tarkoituksenamme on saada Sporttipankista vieläkin jäsennellympi, jotta sitä olisi mahdollisimman helppoa käyttää.

Olemme jakaneet Sporttipankin soittolistat liikuntaympäristöittäin (esim. Palloilu, Kehonhallinta, Kamppailu, Musiikkiliikunta, Talviliikunta, Perusliikunta). Pyrimme saamaan materiaalin jäsenellyiksi kokonaisuuksiksi nettisivuillemme, jotta harjoitteiden löytäminen olisi helppoa ja mukavaa. Erityisesti palloiluosio tulee jakautumaan useaan osioon, kuten maali-, pallottelu sekä lyönti- ja polttopeleihin. Sporttipankki tukee parhaiten monipuolista liikuntakasvatusta, kun sitä hyödynnetään liikuntalajien rajat ylittäen ja luovuutta käyttäen. Videoilta näkyy yksi tai muutama työskentelyesimerkki, mutta opettaja tai valmentaja voi soveltaa harjoitteita omalla persoonallaan ja tehdä niistä siten vieläkin parempia!

Materiaaliamme on mahdollista käyttää oppimisen tukena myös siten, että oppilaat/valmennettavat katsovat videon ja toteuttavat itse harjoitteen sen mukaisesti. Esimerkiksi pistetyöskentelyssä Sporttipankin videoista voi saada paljon hyötyä oppitunnin tai harjoituksen fyysisen aktiivisuuden maksimoinnissa. Opettaja tai valmentaja voi keskittyä palautteenantoon ja kannustamiseen, kun toiminta käynnistetään videon avulla. Myös vaikkapa liikuntaläksyn tai korvaavan tehtävän voi antaa helposti Sporttipankin avulla.

Yhtenäinen tukimateriaali voi vähentää liikunta-alalla työskentelevän kokemaa stressiä suunnittelutyöstä, kun hän voi tarvittaessa löytää tavoitteita palvelevia harjoitteita vaivattomasti. Toivomme, että materiaalimme auttaa opettajia ja valmentajia inspiroitumaan ja kehittämään itseään liikuntakasvattajana. Lisäksi meistä olisi hienoa saada liikunta-alan ihmisiltä palautetta sekä ehdotuksia kuvattavasta materiaalista. Moni urheiluseura onkin ollut auttamassa Sporttipankkia – suuri kiitos kaikille mukana olleille yhteistyöstä!

Sporttipankki antaa luvan kaikkien Youtube-videoidensa katselemiseen ja näyttämiseen, muttei kopioimiseen.

Selaamisen iloa!
Terveisin Sporttipankin ylläpitäjät
Janne ja Jere